Misyon & Vizyon ve Değerlerimiz

Vizyonumuz;

Hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak kabul edilen standartların üzerinde kaliteli hemodiyaliz uygulamaları gerçekleştirmektir.

 

Misyonumuz;

Bilimsel kurallara dayalı kaliteli, etkili, verimli, adil ve sürdürülebilir hemodiyaliz hizmeti vermek,

Hizmet kalitemizi ve performansımızı değişimlere ayak uydurarak sürekli yenilemek,

Hasta ve çalışan memnuniyetini değerlendirip, memnuniyet artırıcı tedbirler almaktır.

 

Değerlerimiz;

 • Dürüstlük
 • Hasta ve çalışan memnuniyeti
 • Hasta haklarına saygı
 • Tıbbi etik kurallara bağlılık
 • Kişisel bilgi güvenliği
 • Araştırmacılık
 • Sorumluluk
 • Duyarlılık
 • Şeffaflık
 • Takım ruhu
 • Mükemmellik