Single team

Uzm.
Dr. Mustafa EREN

Nephrologe

DR SELÇUK TANRIBİL
16.11.1965 yıllında Almanya Münih kentinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Almanya’da tamamladıktan sonra 1984-1990 arasında Antalya Tıp Fakültesinde okudu. Mecburi hizmeti 1990-1992 yılları arasında Şanlıurfa’da yaptıktan sonra, Denizli ve Antalya Manavgat ilçesinde çalıştı. 1998 yıllından beri diyaliz hekimliği yapmaktadır. 2018 yıllında IDC Akdeniz Diyalizinde göreve başladı.

Dr. Bülent KAYA

DR.MUSTAFA EREN

1976 yılında Adıyaman’da doğmuştur. Tıp eğitimini 2000 yılında Çukurova Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2008 yılında İç hastalıkları, 2012 yılında da Nefroloji uzmanlığını bitirmiştir.

MESLEKİ DENEYİM:
Nefroloji / Burdur ( Mecburi Hizmet )
Medical Park Hastanesi / Antalya ( Organ nakli ünitesi ) ( 2015 )
Antalya OFM Hastanesi (Nefroloji) 2015-Halen
Üyesi Olduğu Dernekler
Sözlü sunum:
Hipertansif Diyabetik Nefropatili Hastalarda Ramipril ve Diltiazem Kombinasyonu ile Ramipril ve Benidipin KombinasyonununAntiproteinürik Etkilerinin Karşılaştırılması
Türk Nefroloji Diyaliz ve Translantasyon Kongresi /2012
Yayınlar
1-Metformine Baglı Ağır Laktik Asidoz Vakası
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2010
2-Vankomisine Bağlı Tip 2-3 imünreaksiyon Vakası
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2010
3-Seftriaksona Karşı Anaflaktik Reaksiyon Sonrası Gelişen Rabdomiyoliz
ve Akut Böbrek Yetmezliği Olgusu
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
4-Hemodiyaliz Tedavisi Alan Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Midodrin Hidrokloridinin Kronik Hipotansiyona Etkisi
Clinic of Nephrology, Antalya Training and Research Hospital, Antalya.Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(6):1527-31
5-Hypokalemic Rhabdomyolysis Induced Acute Renal Failure As a Presentation of Coeliac Disease
Clinic of Nephrology,
Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
Balkan Med J. 2012; 29: 103-5
6-Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz Programındaki Hastalarda Tedaviyi Sonlandırma Nedenlerinin Değerlendirilmesi
Department of Nephrology, Antalya Education and Research Hospital
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(4):805-8
7-Böbrek Yetmezliği ile Prezente Olan Multiple Miyelom Vakalar›m›z
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2010
8-Nazofarinks Kanserini Taklit Eden Wegener Granülomatozu Olgusu
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
9-Hemodiyaliz Uygulanan Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Bir Hastada
Memenin Duktal Karsinomu ve Supraklavikuler Tüberküloz Lenfadenit
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
10-Hemodiyaliz Uygulanan Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında
Tüberküloz
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
11-Opium Kullanma Alışkanlığı Olan bir Hastada Opiumun Neden Olduğu
Rabdomiyoliz ve Akut Böbrek Yetmezliği; Olgu Sunumu
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
12-İntravenöz ‹mmunglobulin Tedavisi Sonrası Geliflen Gerçek Hiponatremi:
Olgu Sunumu
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
13-Kronik Böbrek Yetmezliği ile Prezente Olan Erişkin Bartter Sendromu:
Olgu Sunumu
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
14-Subklinik Hipotiroidisi Olan bir Diyaliz Hastasında Fenofibrat Kullanımına
Bağlı Rabdomiyoliz-Vaka Sunumu
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
15-Nadir bir Böbrek Dışı Tutulumu: Otozomal Dominant Polikistik Böbrek
Hastalarında Atrial Septal Anevrizma
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
16-Tünelli Hemodiyaliz Kateterlerinde Kateter Lokalizasyonu ile Kalış Süresi
ve Komplikasyonların İlişkisi
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
17-Hemodiyaliz Hastalar›nda Tünelli Kateter Aç›k Kalma Süresi ile Etyoloji
İlişkisi
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
18-Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastasında Peritonit Nedeni Olarak
Akut Apandisit: Olgu Sunumu
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
19-Periton Diyaliz Hastalarında Diyaliz ve Solüsyon Tipinin Hasta
Sağkalımına Etkisi
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
20-Periton Diyaliz Hastalarında Hastanın Sosyal Durumunun Hasta
Sağkalımına Etkisi
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
21-Laurance Moon Biedl Sendromlu Bir Hastada Akut Böbrek Yetmezliği
ve Vulva Karsinomu: Vaka Sunumu
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
22-Feniramidol’e Bağımlı Hemoliz ve Akut Böbrek Hasarı
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
23-Kronik Böbrek Hastalığı Eğitim Programındaki Evre 5 Hastalarda
Hemodiyaliz Tedavisinin Güncel Durumu
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009